ساختمان های عمومی(فرهنگی، ورزشی، آموزشی ..)

ساختمان های عمومی(فرهنگی، ورزشی، آموزشی ..)


 

پروژه های دیگر در بخش ساختمان های عمومی :

رديف نام طرح منطقه مساحت سال
60 طرح‌هاي باقيمانده مجتمع پردیس كوهسنگي مشهد 34200 مترمربع 1391
59 مجموعه فرهنگی کودک- وکیل آباد مشهد 2160 مترمربع 1391
58 مجموعه ورزشی باغ بانوان- وکیل آباد مشهد 3200 مترمربع 1391
57 مجموعه پذیرائی جشن‌ها - باغ وکیل آباد مشهد 2000 مترمربع 1391
56 استخر سرپوشیده باغ وکیل آباد مشهد 1530 مترمربع 1391
55 مجموعه پذیرائی کوه گردو اراک 750 مترمربع 1390
54 خانه هنرمندان اراک- کوه گردو اراک 3500 مترمربع 1390
53 مجموعه ورزشی کوه مستوفی اراک 3800 مترمربع 1390
52 مجموعه فرهنگی هنری کوه مستوفی اراک 1300 مترمربع 1390
51 مجموعه اداري شهر جديد پرديس تهران 106400 مترمربع 1388
50 دانشگاه جامع علمي- كاربردي خراسان گلبهار مشهد 20000 مترمربع 1386
49 مجتمع فرهنگی- هنری امام علی (ع) یزد 10200 مترمربع 1385
48 مجموعه ورزشي، فرهنگي شهرك مسكوني شيرينو عسلويه 6000 مترمربع 1385
47 مسجد شهرک مسکونی شیرینو عسلویه 500 مترمربع 1383
46 ایستگاه مسافری فهرج- کرمان فهرج 6000 مترمربع 1383
45 نمازخانه، رستوران و سرویس بهداشتی ایستگاه زاهدان زاهدان 920 مترمربع 1382
44 ایستگاه راه آهن مسافری زاهدان زاهدان 9000 مترمربع 1382
43 مركز همايش‌ها و آموزش وزارت نفت تهران 7000 مترمربع 1382
42 ساختمان فرهنگي هرمز قشم 2000 مترمربع 1378
41 رستوران پرتقالي‌ها قشم 1200 مترمربع 1378
40 استخر سرپوشيده گاجره 2100 مترمربع 1377
39 مركز خريد شهر جديد بعثت   (جراحی) ماهشهر 5000 مترمربع 1377
38 راسته هنرمندان و صنعتگران كوهسنگي مشهد 4500 مترمربع 1377
37 ساختمان باشگاه جديد - كوهسنگي مشهد 4000 مترمربع 1377
36 مجموعه كودك و آينده - كوهسنگي مشهد 4500 مترمربع 1377
35 نمازخانه كوهسنگي مشهد 650 مترمربع 1376
34 ساختمان فرهنگي پارك بعثت تهران 1500 مترمربع 1374
33 ميعادگاه فرهنگ‌هاي ايران تهران 8000 مترمربع 1374
32 ساختمان‌هاي‌آموزشي ‌و خدماتی شهرجديد بعثت (جراحی) ماهشهر 1500 مترمربع 1374
31 ساختمان V.I.Pباغ يادبود تهران 5500 مترمربع 1374
30 خانه ايلات شمال (تركمن) تهران 400 مترمربع 1373
29 خانه ايلات مركز ايران (زاگرس) تهران 350 مترمربع 1373
28 خانه غرب (كردستان) تهران 400 مترمربع 1373
27 خانه شمال غرب (آذربايجان) تهران 350 مترمربع 1373
26 مسجد جامع‌ شهر جديد بعثت   (جراحی)‌ ماهشهر 1500 مترمربع 1372
25 مسجد کارخانه پتروشیمی بندر امام ماهشهر 900 مترمربع 1372
24 سلف‌سرويس، سالن‌جشن‌ها .. شهرجديد بعثت (جراحی) ماهشهر 1600 مترمربع 1370
23 مركز تجاري شهر جديد بعثت   (جراحی) ماهشهر 1500 مترمربع 1369
22 رستوران غذاهاي دريايي آزادگان تهران 600 مترمربع 1369
21 كتابخانه آزادگان تهران 740 مترمربع 1369
20 سينما آزادگان تهران 1800 مترمربع 1369
19 تئاتر آزادگان تهران 1200 مترمربع 1369
18 راسته هنرمندان آزادگان تهران 2000 مترمربع 1369
17 راسته صنعتگران آزادگان تهران 2000 مترمربع 1369
16 نمايشگاه گل و گياه پارك آزادگان تهران 500 مترمربع 1369
15 سالن جشن‌هاي آزادگان تهران 2500 مترمربع 1369
14 مهمانسراي اختصاصي پلي‌اكريل اصفهان 2000 مترمربع 1369
13 گلخانه و نمايشگاه گل پلي‌اكريل اصفهان 2000 مترمربع 1369
12 سالن جشن‌ها و رستوران پلي‌اكريل اصفهان 1500 مترمربع 1369
11 كارگاه تاكسيدرمي تهران 1500 مترمربع 1366
10 مركز اداري- تجاري 22 بهمن بندرعباس 2200 مترمربع 1366
9 مركز اداري- تجاري بلوار صيادان بندرعباس 2500 مترمربع 1366
8 مجموعه نمايشگاه حيوانات دريايي خليچ‌فارس بندرعبارس 3000 مترمربع 1366
7 باغ وحش بندرعباس بندرعباس 5000 مترمربع 1366
6 مجموعه خدماتي، پذيرايي شهرداري بندرعباس 1200 مترمربع 1366
5 مركز جديد تجاري (اسکله قدیم) بندرعباس 25000 مترمربع 1366
4 خوابگاه دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي تهران 8500 مترمربع 1365
3 هتل لاهيجان لاهيجان 8000 مترمربع 1365
2 دانشكده علوم پيراپزشكي سمنان 25000 مترمربع 1363
1 مجتمع خوابگاه دانشجويان پيراپزشكي تهران 42000 مترمربع 1363