مجموعه های مسکونی

مجموعه های مسکونی


 پروژه های دیگر در بخش مسکن : 

رديف نام طرح منطقه مساحت سال
20 بستر عمومی و پردیس های اقامتی- اکباتان(23 هکتار) همدان 200 واحد 1388
19 شهرک مسکونی دارخوین خوزستان 600 واحد 1388
18 گل شرق- مجموعه مسکونی زون F کیش 180 واحد 1383
17 شهرك مسكوني شيرينو (46 هکتار) عسلویه 700 واحد 1383
16 مجموعه مسكوني نگارستان- شهر جديد بعثت (جراحی) ماهشهر 884 واحد 1382
15 مجموعه مسكوني بهارستان- شهر جديد بعثت (جراحی) ماهشهر 1136 واحد 1382
14 مجموعه مسكوني ساحلي- خورشيد ساحل كيش 194 واحد 1381
13 362 واحد مسكوني شهر جديد بعثت (جراحی) ماهشهر 362 واحد 1379
12 ويلاهاي مجتمع تفريحي- توريستي گلبهار مشهد 96 واحد 1379
11 مجموعه مسكوني سايت پيش‌ساخته شهر جديد بعثت (جراحی) ماهشهر 600 واحد 1378
10 مجموعه مسكوني شمال غرب شهر جديد بعثت (جراحی) ماهشهر 220 واحد 1378
9 مجموعه مسكوني فاز جديد- شهر جديد بعثت (جراحی) ماهشهر 314 واحد 1374
8 مجموعه مسكوني آزادگان تهران 192 واحد 1369
7 شهرك‌ مسكوني - شهر جديد بعثت (60 هکتار)- جراحی ماهشهر 1200 واحد 1369
6 مکانیابی توسعه، طرح تفصیلی، آماده سازی و الگوی مسکن سبزوار 300 هکتار 1368
5 بلوك‌هاي آپارتماني كمپ A ماهشهر 80 واحد 1368
4 مجموعه مسكوني 5/4 هكتاري ماهشهر 180 تعداد 1368
3 مجموعه مسكوني كاركنان دانشگاه علوم دريايي (25 هکتار) نوشهر 400 واحد 1366
2 مکانیابی توسعه، طرح تفصیلی، آماده سازی و الگوی مسکن بیرجند 300 هکتار 1366
1 شهرك مسكوني بنياد - شهر جديد شاهين‌شهر (222هکتار) اصفهان 7500 واحد 1364