ساختمانهای بلند مرتبه

ساختمانهای بلند مرتبه


 

پروژه های دیگر در بخش ساختمان های بلند مرتبه :

رديف نام طرح منطقه مساحت سال
10 سرای پارسیان (مجموعه تجاری- اداری) بانک پارسیان تهران 350.000 مترمربع 1386
9 برج های مسکونی- تجاری آتی ساز شیراز 207500 مترمربع 1381
8 مجموعه برج های مسکونی سپیدار تبریز 360.000 مترمربع 1381
7 ساختمان مرکزی صنعت نفت تهران 200000 مترمربع 1381
6 ساختمان اداری شرکت پلی اکریل تهران 3500   مترمربع 1375
5 بازپیرایی ساختمان مرکزی سازمان صنایع ملی (مشاوره) تهران 12000 مترمربع 1373
4 مجتمع تجاری، اداری، مسکونی مجیدآباد تهران 48000 مترمربع 1371
3 مجتمع اداری، پذیرائی سئول، مجاور بزرگراه سئول تهران 69000 مترمربع 1369
2 مجتمع تجاری- اداری شمال غرب تقاطع چمران- ولیعصر تهران 60000 مترمربع 1369
1 مجتمع مسکونی- تجاری دروازه ونک- مقابل پل مدیریت تهران 58000 مترمربع 1369