//
مجتمع تجاري، اداري، مسكوني مجيدآباد-تهران-1371

مجتمع تجاري، اداري، مسكوني مجيدآباد-تهران-1371

طرح شامل دو برج 25 طبقه است. در طبقات زير پاركينگ، در همكف و اول مركز خريد و در طبقات دوم و چهــارم واحــدهاي اداري و درطبقات بالا آپارتمــــان‌هاي مسكــوني به مساحت 48000 مترمربع پيش‌بيني شده است.