//
پرديس پارس (باغ اناري) مجيدآباد-تهران-1371

پرديس پارس (باغ اناري) مجيدآباد-تهران-1371

اين طرح براي باغي به مساحت 32 هكتار تهيه شده است. در اين طرح ، ضمن اتصال پارك جنگلي لويزان به بافت‌هاي مسكوني تهران‌پارس ، يك باغ ايراني، باغ طبيعـــي، يك مجتمع فرهنگي - خدماتي شامل بازسازي كوشـك قديمي و تبديل آن به مركز فرهنـــگي، ايجاد يك ساختمان جديد فرهنــگي، مجموعـه‌هاي ورزشي مختلف براي منطقه شمال‌ شرقي تهران پيش‌بيني شده است.