//
باغ فردوسي (گسترش پارك جمشيديه)-تهران-1371

باغ فردوسي (گسترش پارك جمشيديه)-تهران-1371

اين طرح در ارتفاعات شمال جمشيديه و به مساحت حدود30 هكتار طراحي شده است و شامل 5 واحـد خانه فرهنگ نقاط مختلف ايـران، ميعادگاه فرهنگ‌ها، نمايشــگاه گياهان كوهستاني، مجسمه‌هاي سنگي، پارك سنــگي و تله‌كابيــن مي‌باشد. پارك سنگي در شيب طبيعــي كوه و بين ارتفــاع1800 تا 2100 متر قرار گرفته است.