طراحی شهری محیطی

طراحی شهری محیطی


 پروژه های دیگر در بخش طراحی شهری محیطی :

 

رديف نام طرح منطقه مساحت سال
39 طرح ساماندهی اراضی ساحل شرقی خلیج چابهار برای گردشگری پایدار چابهار 2130 هکتار 1396
38 طرح منظر و فضای سبز بزرگراه یادگار امام تهران 17 کیلومتر 1396
37 طراحی شهری- محیطی ارتفاعات شمال شهر شیراز شیراز 3000 هکتار 1395
36 طراحی شهری – محیطی ویژه باغهای کن تهران 188 هکتار 1391
35 بستر خیابان های منطقه 12 (محدوده 5/29 هکتار) تهران 7/3 کیلومتر 1390
34 ورودي‌ها و محور عبوري از مرکز شهر خرم‌آباد خرم‌آباد 5/17 کیلومتر 1386
33 باغ شهر درود نيشابور 100 هکتار 1386
32 محور جاده ابريشم مشهد- نیشابور بینالود 40 کیلومتر 1386
31 بازسازي اراضي آلوده جنوب شرق اصفهان اصفهان 3000 هکتار 1386
30 اراضی و باغ های حی دره- امامزاده محسن همدان 12 کیلومتر 1386
29 مجتمع گردشگري فريدون‌شهر فريدونشهر 255 هکتار 1385
28 ورودی و مرکز خدماتی شهر جدید رامین اهواز 300 هکتار 1384
27 دهكده گردشگری امند زنجان 100 هکتار 1384
26 سايت، ايستگاه راه‌آهن و خطوط (خطوط36 کیلومتر) تهران 170 هکتار 1384
25 قلعه دختر و قلعه اردشير كرمان 200 هکتار 1383
24 رود- دره ولنجك تهران 60 هکتار 1383
23 ساحل چابهار چابهار 11 کیلومتر 1382
22 محور گردشگري شازند- خمين- دليجان اراك 170 کیلومتر 1382
21 زيباسازي عناصر شهري خمين خمين مرکز شهر خمین 1382
20 دره گنجنامه- عباس‌آباد همدان 6/5 کیلومتر 1381
19 ارتفاعات باراجين قزوين 1400 هکتار 1381
18 دره و منطقه نهارخوران گرگان 16 کیلومتر 1381
17 ورودي شهر گرگان و تپه‌هاي هزارپيچ گرگان 900 هکتار 1381
16 توسعه گردشگري دره‌هاي طرقبه و شانديز و... مشهد 600 کیلومترمربع 1380
15 رودخانه و اراضي كوهستاني كيو خرم‌آباد 200 هکتار 1380
14 ساماندهی ساحل شرقي كيش كيش 6 کیلومتر 1379
13 توسعه خدمات گردشگري زريوار- مريوان (راهبردی) كردستان 125 کیلومتر مربع 1379
12 كوه صفه (راهبردی) اصفهان 800 هکتار 1379
11 منظرشهري ‌بدنه بزرگراه مدرس– بخش جنوبي تهران 3/5 کیلومتر 1378
10 کرانه شهری بندرعباس بندرعباس 70کیلومتر 1377
9 منطقه وكيل‌آباد مشهد 120 هکتار 1375
8 رود- دره فرحزاد (عرض متوسط 200 متر) تهران 10 کیلومتر 1375
7 پارك آزادگان ‌و پارك‌هاي سه‌گانه، بزرگراه بعثت تهران 530 هکتار 1374
6 منطقه كوهسنگي مشهد 100 هکتار 1372
5 دره‌هاي كلك‌چال (4 دره) تهران 12 کیلومتر مربع 1371
4 ایمن سازی و طراحی کالبدی بزرگراه چمران (طول 5 /12 کیلومتر) تهران 300 هکتار 1369
3 نوسازي محله 22 بهمن بندرعباس 40 هکتار 1366
2 ايمن‌سازي و سازماندهي كرانه شهري بندرعباس 5/2 کیلومتر 1366
1 بازپيرايي بستر ساحل شهري بندرعباس 5/2 کیلومتر 1366