معماری منظر شهری

معماری منظر شهری


 

پروژه های دیگر در بخش طراحی شهری، تفصیلی ،آماده سازی :

 

رديف نام طرح منطقه مساحت سال
20 ورودی اراک از خمین اراک 7 كيلومتر 1390
19 ورودی اراک از سنجان اراک 5 كيلومتر 1390
18 ورودی اراک از تهران اراک 10 كيلومتر 1390
17 ورودی اراک از فرمهین اراک 5 كيلومتر 1390
16 بزرگراه کمربندی شمال اراک 28 كيلومتر 1389
15 بزرگراه کمربندی جنوب اراک 10 كيلومتر 1389
14 طرح ساماندهی باغ ها و مزارع تهران تهران 610 کیلومترمربع 1388
13 طرح 22 خیابان عمود بر دریا و محور ساحلی کیش 6 کیلومتر 1383
12 طرح ساماندهی ده ونک تهران 124 هکتار 1381
11 مطالعات و طرح راهبردی منطقه یک تهران 3604 هکتار 1381
10 معماری منظر فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران 300 هكتار 1378
9 معماری منظر و طرح فضاهای سبز منطقه آزاد چابهار 32 هكتار 1378
8 معماری منظر شهری شهر جدید بعثت ماهشهر 800 هکتار 1378
7 مرکز شهر جدید پولادشهر اصفهان 286 هکتار 1378
6 محورهای ورودی، تقاطع ها و میادین ورودی شهر جدید گلبهار مشهد 50 هکتار 1378
5 معابر شهر جدید بعثت (جراحی) ماهشهر 900 هکتار 1374